Friday, February 17, 2012

Temporary fix for SAMBA-printing in Lion

It seems like the "AuthInfoRequired" fix is working. At least were I work... Yesterday, when I went to bed, I came up with something!
What if I create a LaunchDaemon that triggers on changes to /etc/cups/printers.conf and that LaunchDaemon then runs a script that fixes the faulty settings in printers.conf?

Said and done, here are the result (sorry for the formatting, blame blogger):

The LaunchDaemon (located in /Library/LaunchDaemons)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Label</key>
<string>se.lnu.cupsfix</string>
<key>ProgramArguments</key>
<array>
<string>/Library/Scripts/cupsfix.sh</string>
</array>
<key>WatchPaths</key>
<array>
<string>/private/etc/cups/printers.conf</string>
</array>
</dict>
</plist>
The script (/Library/Scripts/cupsfix.sh)
#!/bin/bash
# cupsfix.sh by Marcus Jaensson
# Must be run as root
### VARIABLES
PRINTERLIST=`lpstat -p | awk '{print $2}'`
LOGF="/var/log/lnu_cupsfix.log"

### FUNCTIONS
function log()
{
echo -e "[`date "+%y%m%d %H.%M.%S"`]\t$1"
echo -e "[`date "+%y%m%d %H.%M.%S"`]\t$1" >> $LOGF
}

### SCRIPT
for printer in $PRINTERLIST; do
if [[ -z `lpoptions -p $printer | grep "auth-info-required=username,password"` ]]; then
log "Printer $printer has faulty settings, will now correct this"
lpadmin -p "$printer" -o auth-info-required=username,password
else
log "Printer $printer has the correct settings, have nothing to do"
fi
done
exit 0


Provided "as is"... 

Monday, February 6, 2012

[Swedish] "Spela in" från SVT Play med rtmpdump

Länge sedan sist, har varit mitt uppe i ett projekt att införa Windows 7...

Så här kommer en liten uppdatering, har inget med deployment att göra, men jag ville ändå tipsa om det!

Om du tex vill se "Hårdrockens historia" eller "Äkta människor" på vägen till jobbet, men har taskig mottagning längs vägen, kan du i förväg "spela in" det du vill se med hjälp av "rtmpdump"!

1. Ladda ner och installera rtmpdump (för OS X 10.7) här: http://trick77.com/2011/07/30/rtmpdump-2-4-binaries-for-os-x-10-7-lion/

2. Gå till det program du vill spela in i tex Chrome.

3. Välj att visa källkoden

4. Sök efter "rtmpe"

5. Du hittar nu fyra URLer som är i princip likadana. Leta upp den bitraten du vill ladda hem. (2400 är 720p). Kopiera URLen, till och med .mp4, alltså inte med ",bitrate:2400".

6. Öppna terminalen och skriv: rtmpdump -r rtmpe://[URL] -o ~/Desktop/[OUTPUT.mp4]

7. Nu börjar den ladda hem!

8. För att kunna se den i QuickTime eller iPhone, konvertera med tex Handbrake (http://handbrake.fr/) I VLC kan du se på filen direkt.